klimatyzatorek 
Ewolucja systemów klimatyzacji wykorzystujących obiegi chłodnicze, z punktu widzenia wielkości, rozpoczęły najprostsze układy typu "split". Jest to układ składający się z części zewnętrznej, zawierającej sprężarkę oraz skraplacz, jednostki wewnętrznej zawierającej parownik oraz układu przewodów. Naturalną tendencją było wykorzystanie możliwości podłączenia do jednostki zewnętrznej kilku jednostek wewnętrznych. Tak powstały układy znane pod nazwą "multisplit" i wykorzystywane w przypadku systemów obejmujących kilka pomieszczeń obsługiwanych przez jednostki wewnętrzne połączone instalacją chłodniczą z jedną jednostką zewnętrzną. Opisywane w artykule systemy "multi" stanowią kolejny krok w ewolucji systemów. Pozwalają bowiem budować system z wielu jednostek zewnętrznych, łączyć je z wieloma jednostkami wewnętrznymi oraz skutecznie zarządzać systemem automatycznej regulacji i sterowania. Wykorzystując bardziej rozbudowany system przewodów umożliwiają ponadto optymalne wykorzystanie obciążeń cieplnych poszczególnych pomieszczeń efektywnie gospodarując energią układu. Ponieważ złożone systemy "multi" opierają się na zasadzie zmiennego strumienia czynnika chłodniczego przyjęto nazywać je systemami VRV (Variable Refrigerant Volume) lub VRF (Variable Refrigerant Flow). W podstawowej konfiguracji układ chłodniczy pozwala jedynie na schładzanie powietrza w pomieszczeniu. W tym rozwiązaniu stosowana jest typowa instalacja przewodów chłodniczych, w której wszystkie jednostki wewnętrzne podłączone są do jednostki z zewnętrznej jedną parą przewodów freonowych. klimatyzacja Warszawa Jednostka zewnętrzna systemu multi składa się ze sprężarki (lub sprężarek) oraz skraplacza. W przypadku małych urządzeń stosowana jest pojedyncza sprężarka zaś przy większych zespołach stosowane są zazwyczaj dwie sprężarki. Do zasilania jednostki zewnętrznej wykorzystuje się energię elektryczną, a w niektórych rozwiązaniach istnieje możliwość stosowania silnika spalinowego napędzanego gazem ziemnym. Sterowanie pracą sprężarek następuje na podstawie oceny aktualnego zapotrzebowania na "ciepło" lub "chłód" w układzie. Aktualne zapotrzebowanie na "ciepło" lub "chłód" wynika bezpośrednio z chwilowego obciążenia cieplnego obsługiwanego pomieszczenia. Regulacja wydajności dla jednostek zewnętrznych realizowana może być za pomocą zmiany prędkości obrotowej silnika sprężarki. W przypadku układu z jedną sprężarką często stosowany jest układ wielostopniowy dopasowujący punkt pracy sprężarki do chwilowego sumarycznego obciążenia cieplnego pomieszczeń - np. 13 stopni pozwala na pracę w zakresie 26÷100% mocy nominalnej.      Nazwa
   Klimatyzatorek
   Nazwa
 
Copyright ©2018 by klimatyzatorek
Kreator Stron www